Các bước lập site bán hàng

1 Điền vào mẫu đăng ký.
2 Xác nhận email.
3 Sử dụng

Nếu có bất kỳ vấn đề gì ,hãy liên hệ support@pubweb.vn .

Thời gian làm việc

Thú 2- thứ 6: 9:00AM - 6:00PM

Quản lý cấu hình

Xem thống kê và báo cáo

Quản lý tài khoản

Quản lý nội dung - tin tức trên website

Chức năng quản lý tài chính

Quy trình sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng chức năng Đơn Hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến Mại

Hướng dẫn sử dụng Kho hàng

Hướng dẫn sử dụng nhập Mặt hàng

Đăng ký bán hàng ngay hôm nay để nhận 25 ngày dùng thử miễn phí. Đăng ký ngay >>>